Ysgol Bethel

Ysgol Gynradd Sirol (Babanod/Iau) yw'r ysgol hon. Mae'n ysgol ddyddiol, ddwyieithog, gyd-addysgol.

Hoffai plant, athrawon, llywodraethwyr a staff ategol Ysgol Bethel eich croesawu chwi a’ch plentyn i’n cymuned.

//

This school is a County Primary School (Infants/Juniors). It is a day, bilingual, co-educational school.

The children, teachers, governors and ancillary staff of Ysgol Bethel would like to welcome you and your child into our community.